فن های بین کانالی کم صدا

 

این نوع فن ها که محصول شرکت BAHCIVAN ترکیه می باشد. دارای تولید صدای بسیار پایینی بوده و تا دبی ۱۲۰۰CFM را مکش می کند. و مخصوص مکانهایی می باشد که صدای بسیار پایین مورد نیاز است مانند کافی شاپ ها و پارکینگهایی که مکانی برای نصب فن وجود ندارد. چرا که این نوع فنها بین کانال نصب میشوند.