بیمارستان بانک ملی
بیمارستان بانک ملی
ژانویه 14, 2019
هتل بزرگ تهران
هتل بزرگ تهران
ژانویه 9, 2019

پروژه اتاق رنگ اسکانیا – ماموت

 

اجرای سیستم تهویه اتاق رنگ اسکانیا – ماموت (با همکاری شرکت Durr آلمان)

آنالیز و برآورد 100%
روند تهیه قطعات و تجهیزات پروژه 100%
پیاده سازی پروژه 100%
میزان پیشرفت کلی پروژه 100%