دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
می 9, 2019

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شیراز

آنالیز و برآورد 100%
روند تهیه قطعات و تجهیزات پروژه 100%
پیاده سازی پروژه 100%
میزان پیشرفت کلی پروژه 100%