اتاق رنگ اسکانیا – ماموت
ژانویه 14, 2019

پروژه هتل بزرگ تهران

 

برآورد و ساخت ۳ عدد اگزاست فن سانتیفیوژ کوپل مستقیم با ظرفیت مکش ۱۲۰۰۰CFM

آنالیز و برآورد 100%
روند تهیه قطعات و تجهیزات پروژه 100%
پیاده سازی پروژه 100%
میزان پیشرفت کلی پروژه 100%